انگلیسی زبان دوم است

What shouldn’t a visitor of Tehran miss? Bazaar. حرارت اتاق نشیمن تقریبا 30درجه است من طرفدار پروپاقرص رونالدینیو هستم ماست و شیر کلسیم دارند،
There is no price tag!! Swahili ما در حال فوتبال بازی کردن بودیم. May I come in? The kitchen table is round. خوش گذشت؟ بقیهاش چی شد Let me pay for the tickets this time. برای انجام دادن این کار خیلی تنبلیم میاد
I wish I could find a better job. HTTP Status 404 – /p2e/%3Flang%3Den They shake hands when they meet. I’m short sighted, یک دوستی از من پول قرض گرفت و برنگردوند
او راننده ای خوب، آهسته و با احتیاط است. وسایل نقلیه عمومی باید بیشتر بشن. Don’t believe people who say you can’t improve a good thing.
English Learners They sent wedding announcements. Do you take us to a restaurant, dad?
How high is Damavand? منزل بنده نبش خیابونه Building communities میشه یادم بدی؟ He is very shy چیشون شبیه همه؟
https://i.pinimg.com/originals/bb/97/b8/bb97b809f5c0707f6fe92dbd1cc75d26.jpg

Learn English


Learn A Second Language


بدجوری لباس میپوشند پدر و مادرم به خاطر کارهای خونه به من نق میزنند
You should see a doctor I am going to do some ropes. I hate to be rude.
Come in please What date is today? ….. It is the eighth. اون دوستهای عجیب و غریبی داره Our history I’m going to compete in a sport event.
اونها تمام شب رو بیدار میمونند تلفن همراه من کجاست؟ چند تا پیشنهاد بده He has difficulty pronouncing English.
He is retired. The students sat silently on the benches. She had to start all over again. آسانسور خراب است Do you have the key of the main door? اون زن، کیست؟
یه توریست که میآد تهرون دیدن چیو نباید از دست بده؟ بازار اینها عکسهای بچگی شماست؟ What is your daily schedule?
Malay چشماتونو ببندید، حالا بازشون کنید They will come back home very soon. فقط یک کمی غذای حاضری خوردم باید بگی خواهش میکنم Don’t turn the radio off. گوشوارههای من کجا هستند؟
Tell me about your family, کار میکنه؟ (بر روی من موثر بوده)
مامان، قرص سرماخوردگی نداریم؟ Urdu این جارو برقی باز چه مشکلی پیدا کرده؟ I was speaking to them as they were talking.
She has to babysit. Try to use public transportation. She has strange friends.
اون دهن لقه Don’t worry, everything will be ok. When they went, It was getting dark.
Learning it is as easy as a pie. There is a lot of noise in my neighborhood. برچسب قیمت نداره!!
She was happy about this chance. بدجوری سرما خوردم Call him Don’t worry, everything will be ok.
It’s only two minutes’ walk. او دو روز پیش فوت کرد. It’s full as usual. (It’s full again) What’s the weather like in Isfahan? Happy mother’s day, mum.
How did you get rid of her? No problem What was she doing? ساعتم خوابیده. ساعت چنده؟ We were racing. این کار پول خوبی توشه, قبوله؟
دیگه کی فیلم رو دیده؟ تمام وقت داره با تلفن حرف میزنه
رایجترین غذا در کشور شما چیست؟ من یک شاگر خارجی هستم Seller: Try this one – Buyer: How much is it?
نزدیکترین خودپرداز کجاست؟ چه میزان غذای چرب در روز مصرف میکنی؟ اون نسبتا قد بلنده با موهای قرمز او دو روز پیش فوت کرد.
چگونه زبان دوم زبان انگلیسی را امتحان کنید چرا زبان انگلیسی را یاد می گیرید زبان انگلیسی را یاد بگیرید

Legal | Sitemap

One comment

 • Gina Bailey

  Your meal cost about 24$
  بلند شو، ساعت هشت شد!
  Sorry, I got stuck in the traffic.
  They were here on business.
  They are never allowed to drive into the business district.
  باز رختخوابت را خیس کردی؟
  وسایل نقلیه عمومی باید بیشتر بشن.

Leave a Reply

Your email address will not be published.