زبان انگلیسی را به عنوان زبان دوم آموزش می دهد

به خواندن ادامه خواهم داد دوست داری کدوم آدم معروف رو ببینی؟ Who is that over there holding a drink?
We have mashed potatoes for dinner. خورشید داشت می درخشید. قطار ده دقیقه دیر رسید. Things are going great. چشام قهوهایه، اما اون چشاش زاغه
What TV program do you like? Complete the chart. At 8 she had her first art exhibition. I have a terrible cold.
چند بار در روز باید آنرا بخورم؟ He was cutting the trees. باورم نمیشه مسافرتم تموم شده
They sent wedding announcements. واسه گلودرد یه درمان خونگی خوب دارم صنعت اصلی کشور من صنعت نفت است آلودگی هوای تهران جدیه موضوع چیه؟ خسته به نظر میرسی
Is that our bus coming? I can’t afford to buy a car. I cooked a large dinner for my friends. فقط وقت دارم یه ساندویچ هولهولکی بلمبونم My ring is made of gold. How did you get rid of her?
هرچند وقت به چند وقت به مادر بزرگت سر میزدی؟ پدرم به مجردی که امکان داشته باشد خانه ای خواهد خرید پرستارها آمدند ولی دکتر نه
He doesn’t listen to my advice. یه کمی تند (مزه) شده چه شکلیه؟ کجا همدیگرو ببینیم؟ داره دیر میشه. داره تاریک میشه. هرچند وقت به چند وقت به مادر بزرگت سر میزدی؟ چطوره؟ (خوبه، بهم میاد؟)
Create Please fasten your seat belt. Pour some honey over the bananas. خواهیم دید (بعدا معلوم میشه) شبها خیلی دیر میرسم خونه It helps you learn new things.
I’m going to see a comedy act. اطلاعات ما ناچیز است Spanish باید در رختخواب بمانی Who is that? Who’s that? Who is it? گوشوارههای من کجا هستند؟
مردم مرا دیوانه میکنند Someone stole my clothes while I was swimming at the beach. آنها ممکن است هفته آینده به اینجا بیایند. مادرم همیشه از ظاهرم ایراد میگیره
Did you pass the math? نباید به شایعات گوش میکردی و نباید به اون دامن میزدی
برایت انجامش خواهم داد. یک دوستی از من پول قرض گرفت و برنگردوند English-Persian Essentials – Dialogue
What does he look like? مقداری عسل روی موزها بریز Anything else? صنعت اصلی کشور من صنعت نفت است کجائیه؟ I think this food is spoiled. اونجا بزرگ شدی؟
اگر فرصتی پیدا کنم برایت انجامش میدهم به آن دست نزن Other Languages When they went, It was getting dark. نظرت درباره فیلمهای ترسناک چیه؟
ممکن است اینجا بنشینم؟ اجازه دارم؟ It’s second handed. لطفا به صندوقدار بپردازید. Welcome to Oxford Dictionaries سرمای اردبیل در زمستون چقدره؟
چه نوع موسیقی دوست داری؟ It is so embarrassing! این با اون در I’m not very good at this. Leave me alone. Visit the English or Spanish dictionary sites. Access your premium resources, or log in with your library card.
جعبه را بازکن Their cat’s name is Rex. آنها برای کار اینجا بودند . سئوال خوبیه What do you have in your medicine cabinet? I earn $ 5.50 an hour.
Your father’s birthday is on December seventeenth, first, second, third, fifth, sixth…
میخوایم پول جمع کنیم (گلریزون) نمره هام خیلی خوب نیستند. فقط تعداد کمی از دانشآموزان در درس فیزیک نمره کامل گرفتند. Update your browser بعدازظهر هیچ کلاسی دایر نیست
مقداری چای در قوری وجود دارد. Do you know him? … No, I don’t think so. Our history She has a big mouth.
I’m sorry to call you at dinner time. غذا روی کارایی تاثیر میذاره
هیچ راه حلی برای این مشکل داری؟ No, I don’t think so. My class starts at 8.
Keep it away from water. اسمش چیه؟ (مذکر) The chicken was tasty, There is no price tag!!
I have a backache کتاب ریاضیام نیست (یعنی گم شده) مامان، خوابم میاد
حمل و نقل عمومی هنوز احتیاج به توسعه و بهتر شدن داره You are really fit. Do you exercise every day?
May I leave the classroom? You can buy non refundable plane ticket.
The phone is ringing. I cooked a large dinner for my friends. شما هیچگاه تخته سیاه را پاک نمی کنید
I’m sorry I woke you. من سال سوم دبیرستانم و اون سال آخره Have you ever ridden a camel? Would you mind turning your stereo down?
لیست خرید را به من بده I’m originally from Argentina. What does he look like? میخوای چکار کنی؟ There is some water in the pitcher. حرف کسانی رو که میگن نمیتونی کاری رو
https://static.wixstatic.com/media/9cb7f7_d672c42058d34ee486afbb29e53e0d97~mv2.png_srz_232_234_85_22_0.50_1.20_0.00_png_srz

Learn English


Learn A Second Language


We’ll win you tomorrow, = we will win you tomorrow هرشب بعد از شام یک قرص بخورید او همیشه دیر به مدرسه میآید.
چند تا احتیاج داری؟ …. فقط یک چندتایی. مجبور نیستم پاسخ بدهم
see more ماشین مادر مریم آبی است You have curly blond hair. Do you have any solution for this problem? اتو خرابه (مشکل داره) Let’s go shopping
It’s a bit spicy این کار پول خوبی توشه, قبوله؟
It’s a bit spicy باید پارکینگهای عمومی بیشتری داشته باشیم باید بگی خواهش میکنم Find your language
I am sorry, It was my entire fault. او راننده ای خوب، آهسته و با احتیاط است.
چند تا زبان انگلیسی را به عنوان زبان دوم صحبت می کنند باید زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم سرمایه گذاری شود نحوه یادگیری زبان انگلیسی به صورت Fluently

Legal | Sitemap

One comment

 • Arnold Marsh

  خجالت میکشم
  میخوام برم یک نمایش کمدی ببینم
  هم اتاقیش رات میده تو
  Something is wrong with your car.
  I hate to be rude.
  I’ve changed my hairstyle and
  I’ll see what I can do for you.
  Amir was not swimming in the pool.
  Indonesian
  How old were you when you began to study English?
  His roommate will let you in.

Leave a Reply

Your email address will not be published.