زبان انگلیسی را به عنوان زبان دوم یاد بگیرید

واسه خشکی پوست چی داری؟ It needs a lot of work. ما همیشه خوشحال هستیم ولی آنها به ندرت.
I have a backache Hang gliding is a dangerous sport.
My house is on the corner of the street. isiXhosa همیشه میتونی رژیم بگیری Have you ever ridden a camel?
میخواهم چند تا طناب بزنم در یک زمان؛ او هم مشغول صحبت بود و هم نوشتن.
اون دقیقا ته سالنه I’ll bring it right away همان جا بمانید. میآیم شما را میآورم
اون کیه اونجا که یک لیوان نوشیدنی دستشه؟ Looking for one of our online dictionaries?
میخوای چکار کنی؟ میخوام آلبرت رو معرفی کنم Get in touch = keep in touch = People are driving me crazy. کد تماس انگلیس چنده؟ رایجترین غذا در کشور شما چیست؟ There is a lot of traffic. (in this area)
You are using an outdated browser I wish it were easier. It’s hard to solve. این میتونه باعث مرگ بشه از شنیدنش خیلی متاسف شدم. How many times have you done it? Do you like to set goals for yourself in future?
Stop telling me what to do. Did you grow up there? Protect from direct light, humidity and freezing. The government needs to build more highways.
او راننده با احتیاطی است. او همیشه با احتیاط رانندگی میکند. Let me know if there is anything I can do. پس فردا آنجا خواهیم بود؛ پس فردا اونجاییم آیا او را میشناسی؟ …. نه گمان نمی کنم سیستم الکتریکی ایراد دارد.
ما در آنجا منتظرش شدیم، اما تو نه چه کار داری میکنی؟ حدس بزن چی شده (اگه گفتی چی شده) ببخشید ساعت چند پرواز می کنیم (هواپیما ساعت چند بلند خواهد شد)
یکی از دوستام همیشه موهاش درهم و برهمه کاش آسانتر بود
رنگهای مورد علاقه من قرمز و بنفش هستند. تو چطور؟ هم اتاقیش رات میده تو فکر کنم یه کمی وزن کم کرده باشم
توی این (کار) خیلی وارد نیستم The race begins in two minutes. I’m going to see a comedy act. Cookie Policy He sold a lot of books the day before yesterday.
What are you doing? My ring is made of gold. باید بگی خواهش میکنم
It builds confidence. نیل طولانیترین رود دنیاست اون زنشه The interview didn’t go well. مسابقه تا 2 دقیقه دیگر شروع میشود
https://c1.staticflickr.com/4/3729/33351217075_34abee2ca3_o.jpg

Learn English


Learn A Second Language


کدوم برنامه تلویزیونی رو دوست داری؟ My family moved here 8 years ago. Say it again چربی زیاد میتونه مضر باشه He left his sunglasses here?
قهوه نخور مقداری عسل در بانکه هست. (غ.ق.ش – با فعل مفرد) من تا به حال اونجا نرفتهام My grades aren’t very good. Only few students got a perfect score in physics
نظراتتو برای کلاس بخون Wait a minute please میخواد تو سن کم بازنشسته بشه Public transportation still needs to be improved.
صبحهای زود میرم پیاده روی I was speaking to them as they were talking.
She wanted to be a doctor, I need something for sunburn. Is it ok if I use the phone? این، اعتماد به نفس میاره Where was it made?
I am going to do some ropes. I was sick yesterday. چه کاری از دست من برمیآید؟
When is your birthday, mom I had a great stamp collection. تو خوش شانس هستی © 2018 Quizlet Inc.
باید دکتر را ببینی برنامه شما چیست؟ = برنامت چیه؟ Oxford Global Languages (OGL) is an exciting digital programme which lets people find online answers to their everyday language questions in 100 of the world’s languages.
به او بگو با من در خانه پدر و مادرم تماس بگیرد اطلاعات ما ناچیز است It helps you learn new things. اگر باران ببارد خیس خواهی شد
I guess I’ve lost some weight. شما متاهلی؟ کتاب کی گم شده است؟ همانطوریکه قدم میزدند من در حال صحبت با آنها بودم.
Where did you put it? What date is it? What were they doing? رنگ طوسی این دامن رو دارید؟ نه من یک شاگر خارجی هستم
Spanish خوش آمدید Where did you learn to rollerblade? My mum always criticizes my appearance. برام سخته بگم نه چند تا پیشنهاد بده
آیا دوست داری برای خودت در آینده هدف مشخص کنی؟ او خیلی عصبی است Have a nice trip. I didn’t mean to upset you.
هوا دیشب خیلی سرد بود. او 21 سالشه او برادر بزرگ شماست، باید به او احترام بگذارید نوشیدنی چیزی میل دارید (برایتان بیاورم) Have you ever fainted? I have a backache
کجا یاد گرفتی اسکیت بازی کنی مردم مرا دیوانه میکنند Did he have mustache before? We should have more public parking garages.
آیا زبان دوم انگلیسی شماست؟ دوره زبان انگلیسی چیست؟ نحوه یادگیری زبان انگلیسی به راحتی

Legal | Sitemap

Leave a Reply

Your email address will not be published.