چرا زبان انگلیسی خوب است؟

دکترها به پدر و مادرش هشدار دادند Come read your composition.
What do you have in your medicine cabinet? If I get a chance, I’ll do it for you. کاش میتونستم شغل بهتری پیدا کنم حالش چطوره؟ دو روز پیش فوت کرد
مایک (مایکل) همون قد کوتاهست که جین پوشیده؟ پدرم به مجردی که امکان داشته باشد خانه ای خواهد خرید
یه چیزی واسه آفتاب سوختگی میخوام I want to pay off my student’s loan. چند تا تلفن زدی؟ (چند بار تماس گرفتی؟)
She looked for work as an actress. Where are my car keys?
I’m going to faint. The boss won’t see anybody till Sunday. What do you want to know? If I get a chance, I’ll do it for you.
شاید سرمایی چیزی خوردی! چند تا پیشنهاد بده من به زحمت می توانم عربی صحبت کنم. راز من این است که تو راز نگه دار نیستی. (دهن لقی)
I’ll see what I can do for you. I expected this to be so much better. Everyone likes potato salad. How many servings of fruit do you have a day? چگونه در این هوای گرم سرما خوردی
He didn’t answer all the questions correctly. He said nothing I played chess when I was in elementary school. دیگه کی فیلم رو دیده؟
What ingredients do you need to make pizza? She was reading the lesson three.
http://www.washingtonenglish.org/wp-content/uploads/2014/01/homepage_banner.jpg

Learn English


Learn A Second Language


حل کردنش مشکله. در زمانهای خاصی از روز غذا میخوری؟ He always comes to school late. Whose turn is it? …. It’s my turn.
You are really fit. Do you exercise every day? I felt I should let my brother know.
See all our social accounts The train arrived ten minutes late. اونجا بزرگ شدی؟ راز من این است که تو راز نگه دار نیستی. (دهن لقی) اون یک قطعه جواهر گرانبها در پارک پیدا کرد
What is the population of Tehran? You are really fit. Do you exercise every day? اون کیه اونجا که یک لیوان نوشیدنی دستشه؟ She is fairly short.
آنها خیلی زود به خانه برخواهند برگشت. English-Persian Essentials – Dialogue
Should I pay here? دیگه سیگار نمیکشم ببخشید من متوجه نشدم هرشب بعد از شام یک قرص بخورید
به کمک تو احتیاج ندارم more برادرت صبحها ورزش میکند اما تو نه! Honor Code He is retired. She is afraid of cats.
Things are going great. We’ll win you tomorrow, = we will win you tomorrow مسابقه تا 2 دقیقه دیگر شروع میشود How much fatty food do you eat?
He was a fast driver. He drove fast. چرا کتت را در نمی آوری؟ برنامه شما چیست؟ = برنامت چیه؟ I can hardly speak Arabic.
Something is wrong with your car. دنبال کسی می گردم (یا دنبال چیزی می گردم)
The Nile is the longest river in the world You are really fit. Do you exercise every day? It’s clear. Turn round.
اسم فامیلیتو چطور تلفظ میکنی؟ It’s really worth seeing. چقدر دلم برای خانه تنگ شده است I have to work till late, but the future is bright. برنامه روزانهات چیه؟ Get in touch = keep in touch =
The walls are thin so the sound goes right through to my apartment. هر وقت به آنجا می رفتم، او مشغول کار بود. Oxford Global Languages (OGL) is an exciting digital programme which lets people find online answers to their everyday language questions in 100 of the world’s languages.
A litter of gas is about $6 in the U.S. We’ll win you tomorrow, = we will win you tomorrow As 2017 draws to a close, we turn to language to help us mark where we have been, how far we have come, and where we are heading.
هوا بارانی است این ساختمان ده طبقه است (ده طبقه دارد) Do your buttons My father threw it out. It is the largest structure ever built. May I leave the classroom?
اون یک قطعه جواهر گرانبها در پارک پیدا کرد آیا مربی خوبی است؟ … امیدوارم اینطور باشد.
نوبت کیست؟ شاید نباید دروغ میگفتم Features چه ارزی در ژاپن استفاده میشه؟
تا به حال رژیم گرفتهای؟ How do you pronounce your last name?
به ندرت وقت تلویزیون تماشا کردن پیدا میکنه. من هم همینطور خورشید داشت می درخشید. چه تعداد پیاز روی میز وجود دارند؟
He immediately offered her a leading part. She is fairly short. اون شیر رو که چکه میکنه تعمیر کن دنبال کسی می گردم (یا دنبال چیزی می گردم)
دو شغل دارم When did you see him? We call him jimmy.
میخواهیم تولد پدر بزرگ را جشن بگیریم Our wedding anniversary is on July 13th(July thirteenth) نمره هام خیلی خوب نیستند. فقط تعداد کمی از دانشآموزان در درس فیزیک نمره کامل گرفتند.
راز من این است که تو راز نگه دار نیستی. (دهن لقی) I live next door. I’m your new neighbor.
فروشنده: این یکی را امتحان کن – خریدرا: قیمتش چنده؟ I’m a junior and he is a senior in high school.
کیا تو مراسم بودن؟ باید یک مقدار پول از خودپرداز بگیرم I think you should buy a bottle of throat spray. There isn’t enough closet space for my clothes. هر روز ویتامین میخوری؟ بله
It’s very late! What are you good at? واسه خشکی پوست چی داری؟ چه موقعی برای رفتن به اهواز مناسبه؟ ترافیک زیادی هست (در این منطقه)
چگونه زبان انگلیسی را سریع بدانیم چرا زبان انگلیسی برای یادگیری آسان است از کجا می توانم انگلیسی بخرم؟

Legal | Sitemap
[otp_overlay]

One comment

  • Gregory Ratliff

    کاش آسانتر بود
    جلسه بعد شما را خواهم دید (پزشک به مریض یا معلم به شاگرد)
    Let me pay for the tickets this time.

Leave a Reply

Your email address will not be published.