چرا زبان انگلیسی را برای اهداف آموزشی یاد بگیر

He is a careful driver. He always drives carefully. They are never allowed to drive into the business district. ساعتم خوابیده. ساعت چنده؟ گرممه! یک چیز خنک داریم؟ بلافاصله به اون پیشنهاد یه نقش اصلی رو داد
The government needs to build more highways. براشون کارت دعوت بفرست How would you rate it? ما یک خانه دو طبقه قدیمی داشتیم I have a backache
I have to get some money from the ATM. See all our social accounts Tell me about your family, دو نفر رو دیدم که در خیابون دعوا میکردند
How is everything with you? رنگهای مورد علاقه من قرمز و بنفش هستند. تو چطور؟ ممکن است داخل شوم؟ Did you wet your bed again? ببین اون مشتری چی میخواد؟ Protect from direct light, humidity and freezing.
She was reading the lesson three. ساخت چین است.
What were you doing two hours ago? I don’t understand آیا آنها پدر، مادر تو هستند؟ Would you like to try it on?
روی قفسه چندتایی کتاب وجود دارند. The nurses came but the doctor didn’t. I haven’t got a driver’s license.
We are freshman in college and they aresophomores. بازی بدی بود، آنها همگی بد بازی کردند. (صفت و قید)
I usually see him in the street every day. چه مواد اولیهای برای درست کردن پیتزا نیاز دارید؟ Are they your parents? As 2017 draws to a close, we turn to language to help us mark where we have been, how far we have come, and where we are heading.
باورم نمیشه مسافرتم تموم شده لطفا کمربندها را ببندید I wrote the wrong date on my calendar. I would like to introduce Albert. بعد از فارغالتحصیلی چی کار میخوای بکنی؟
من با آنها به انگلیسی صحبت کردم How dare you are! I am sorry, It was my entire fault. Do it as soon as you hang up. She was badly burned.
از خونواده ت بگو؟ اون زن، کیست؟ آنها برای کار اینجا بودند . Guess what? فکر خوبی است همین کار رو میکنیم Please pay the cashier.
I know this is a very difficult time for you. Good job! It was so delicious! رادیو را خاموش نکن
The main industry in my country is the petroleum industry. I need something for sunburn. او یک روز درمیان به من انگلیسی یاد میداد
Is that our bus coming? You’ve really changed! Did he answer all the questions?
How can I help you? خاموش کردن – زیاد کردن – کم کردن – روشن کردن I spent only a little time on English last night.
مادر بزرگش در یک تصادف اتوبوس درگذشت What does he look like? May be you have a cold or something!
تو کارمند بهتری بودن (صفت) چون بهتر کار می کردی. (قید) We were shopping all this morning. Do you know what time the shops open? نمیتونم تحملش کنم. خستهام کرده
May I be excused? برو پسش بده. فکر کنم فاسد شده The boss won’t see anybody till Sunday.
My mum always criticizes my appearance. آپارتمان در منطقه ناامنی از شهر واقع شده بود. For Young People من بیدارم، ساعت چنده؟ حرف کسانی رو که میگن نمیتونی کاری رو
Take care He is doing a few household chores. What are you thinking about? May I go out, mum?
http://ichef.bbci.co.uk/images/ic/624xn/p026skq6.jpg

Learn English


Learn A Second Language


There is some tea in the tea-pot. I was helping my mother. Which T-shirt do you prefer? متاسفم فرصت کمک کردن به شما رو ندارم. کار واجبتری دارم I used to play hide and seek.
بعد از اینکه از ماه عسل برگشتند همین حالا باید عذرخواهی کنی آلودگی هوای تهران جدیه ماست و شیر کلسیم دارند، The boss won’t see anybody till Sunday. در زمانهای خاصی از روز غذا میخوری؟
See what does that customer? آشپزی بلدی؟ والدینش امیدوار بودند او پزشکی بخواند. English Word of the Year My ring is made of gold. در آن لحظه آنها در حال خوردن صبحانهشان بودند.
اهل کجای ایرانی؟ من آستیگماتم. تو چطور؟ اونجا بزرگ شدی؟ May I turn on the light and turn the radio down?
What currency is used in Japan? What are you plans? عروسی مریم کجا بود؟ به اندازه کافی جادار نیست چه ارزی در ژاپن استفاده میشه؟
They were eating their breakfast at that moment. Turn the computer on.
ما جیمی صداش میکنیم It is nice of you to ring me. Who attended the ceremony?
About I can’t afford to buy a car. The chicken was tasty, ترافیک زیادی هست (در این منطقه) دیشب چه مدت، وقت صرف انگلیسی کردی؟ ماست و شیر کلسیم دارند،
اونها تمام شب رو بیدار میمونند They are never allowed to drive into the business district. Try not to lose touch with old friends. I used to play hide and seek.
Your brother exercises in the morning, but you don’t. توی جعبه داروهات چی داری؟
Leave me alone. دیگه کسی از پول نقد استفاده نمیکنه
There is no food in the house. Pro. Date = Product date = Manufacturing date = MFD = Mfg. Date. موافقی؟ There is a great movie on TV tonight.
فکر کنم یه کمی وزن کم کرده باشم What famous person would you like to meet? There should be more public transportation. اون در سن هشت سالگی مدل موی زشتی داری
کشورهایی که انگلیسی زبان دوم است|انگلیسی یاد بگیر دانلود زبان انگلیسی دوم|انگلیسی یاد بگیر انگلیسی دارای زبان دوم است|انگلیسی یاد بگیر

Legal | Sitemap