چه کسی زبان انگلیسی را می آموزد

کمد لباس جای کافی برای لباسهای من نداره As 2017 draws to a close, we turn to language to help us mark where we have been, how far we have come, and where we are heading.
My class starts at 8. Have you ever been on a diet?
My ring is made of gold. او راننده ای خوب، آهسته و با احتیاط است. امروز صبح، دیدمش
من از ناهار خیلی لذت بردم. عادت داشتم قایمباشک بازی کنم I’m very forgetful so I’m terrible at math. She is his wife.
How much is this necklace? معنی این لغت چیست لطفا؟ Where in Iran are you from? چرا به این زودی برگشتی؟ It was great talking with him.
کاش میتونستم شغل بهتری پیدا کنم Is there a pay phone around here? My grades aren’t very good. Only few students got a perfect score in physics من گواهینامه رانندگی ندارم
It is getting cold. خیلیا حقوق پایین میگیرن Swahili He is a good, slow and careful driver. دو شغل دارم بعدازظهر هیچ کلاسی دایر نیست
I am sure he will not accept it. اجازه بدهید یک نگاهی به لیست نمره ها بیندازم Your room is on the first floor. He immediately offered her a leading part. I saw my classmate cheating on the exam.
ماشین مادر کی آبی است Makes no difference بلیطهای مسابقه بسکتبال رو دارم
Swahili شهرهای بزرگ چیزهای هیجان انگیز زیادی دارند اما در عین حال ترافیک و آلودگی هوا هم دارند I’ve never been there. آیا او را میشناسی؟ …. نه گمان نمی کنم
I can’t stand him. He made me tired. How much fatty food do you eat?
فقط یک کمی غذای حاضری خوردم Your room is on the first floor. خواهیم دید (بعدا معلوم میشه) May I sit here? = can I sit here? They may come here next week. My father used to smoke a lot.
شاید نباید دروغ میگفتم Why don’t you take your coat off? He is a good, slow and careful driver. فردا مصاحبه دارم
تو پسر خوبی بودی (صفت) خوبم صحبت می کردی (قید) Whose turn is it? …. It’s my turn.
Can I get you something to drink? خیلی خستهام Help Center در تلفظ انگلیسی مشکل داره
Do they drive on the left or the right? Let’s call and order some pizzas for dinner. مشغول انجام چه کاری بودند؟ After they return from the honeymoon they move in to their own home. I have a good home remedy for a sore throat.
See all our social accounts امشب چه تئاتری روی صحنه است؟ اونها اجازه ندارند در منطقه تجاری شهر I am doing really well? اینقدر به من نگو چکار کنم، چکار نکنم
چقدر دلم برای خانه تنگ شده است I have astigmatism. What about you? They were eating their breakfast at that moment. This is out of my hand. این همان چیزی است که میخواستم
مامان، میتونم برم بیرون؟ جدا خیلی وارد است. کارتان خوب بود. اگه چیزی لازم داشتی You are spoiling her. Make some suggestions.
What is this called in English? در دمای 30 درجه نگهداری شود – در جای خشک و خنک، داخل جعبه او 21 سالشه Launched by Oxford Dictionaries in 2014, it is part of our mission to bring the rich, digital language resources that English speakers enjoy to other languages of the world.…
Your father’s birthday is on December seventeenth, first, second, third, fifth, sixth… امروز صبحونه نخوردی؟
دوست داری امتحانش کنی؟ Who is that? Who’s that? Who is it?
چند سالت بود وقتی شروع به خوندن انگلیسی کردی؟ Did you skip breakfast this morning? متاسفم، در ترافیک گیر افتادم
مشغول انجام چه کاری بود؟ هیکلت خیلی روفرومه. هر روز ورزش میکنی؟ I spoke to them in English. بچه ها! داره برف میآید تاریخ تولید یا تاریخ ساخت
دوستم هیچ وقت در دفتر کارش نیست. کجا گذاشتیش؟ I used to play hide and seek.
چه جوری درست کنم؟ نیمرو یا املت؟ Find your language شاید سرمایی چیزی خوردی! The temperature of the living room is about 30C. مواظب باش نیاندازیش
علی پهلوی من نشسته بود. What’s the weather like in Isfahan? مجبورم تا دیروقت کار کنم My math book is lost.
https://www.ecenglish.com/globalassets/destinations/canada/montreal/gallery/learn_english_and_french_at_ec_montreal_21.jpg

Learn English


Learn A Second Language


یک رستوران خوب در این خیابان هست Try not to drop it. © 2018 Quizlet Inc.
بیا انشاتو بخون You should stay in bed. سئوال خوبیه محصولات غیرقابل بازیافت استفاده نکنید رایجترین غذا در کشور شما چیست؟
چقدر دلم برای خانه تنگ شده است May I be excused? I’m very forgetful so I’m terrible at math.
زبان انگلیسی به عنوان یک زبان دوم یادگیری است باید زبان انگلیسی را یاد بگیرند نحوه یادگیری زبان انگلیسی از مبانی

Legal | Sitemap