کجا برای یادگیری زبان مکالمه انگلیسی

My father was working for a mining company. دیروز چند شنبه بود؟ ….. جمعه بود بذار ایندفعه من پول بلیطها رو بدم Apache Tomcat/6.0.36
اسم گربهشون رکسه You can’t change my mind. I have a headache. Are these pictures of you when you were a kid? It works. – it works for me.
اینجا هوا آفتابی است. I’m broke. How do you spend your money? خیلی خوشحالم که بهتر شدی Don’t be nervous, everything will be ok.
اون موهای قهوهای تیره دارد. (موهاش قهوهای تیرهست) امروز چند نفر غایب هستند؟ فقط یک چندتایی یک ویلا در شمال اجاره کردهایم
Sorry, I got stuck in the traffic. من از ناهار خیلی لذت بردم. I’m looking for someone. (or something)
That is a great idea. Let’s do it. Urdu Try not to lose touch with old friends. چه مواد اولیهای برای درست کردن پیتزا نیاز دارید؟ We’ll be there the day after tomorrow.
I wrote the wrong date on my calendar. او راننده با احتیاطی است. او همیشه با احتیاط رانندگی میکند.
It could mean he doesn’t agree with you. You were a good boy. You spoke well too. I have tickets to the basketball game. Is it clear? I’m glad you feel better.
اون یک قطعه جواهر گرانبها در پارک پیدا کرد I’ll do it for you = I will do it for you انتظار داشتم خیلی بهتر از اینها بشه اون زنشه
Too much fat can be harmful. Apache Tomcat/6.0.36 میخواد تو سن کم بازنشسته بشه Let me know if there is anything I can do. اونا کارت دعوت عروسی فرستادن
این بهت کمک میکنه چیزهای جدید یاد بگیری I went on a tour of the city.
I’ve cleaned the house only once this week. How many phone calls did you make? دستت درد نکنه! خیلی خوشمزه بود
Whose book is lost? I am a foreign student. We should have more public parking garages. There is one thing I noticed. I wish it were easier. در تلفظ انگلیسی مشکل داره
description The requested resource is not available.
What are you going? I’m sorry I woke you. What’s your favorite childhood memory? علی پهلوی من نشسته بود. There is some water in the pitcher.
شام، پوره سیب زمینی داریم Are you kidding? Have a nice day تا حالا غش کردی؟ Excuse me. What time do we take off?
کسی میدونه مدادتراش من کجاست دو ساعت پیش داشتید چکار می کردید؟
پدرم برای یک شرکت معدن کار میکرد مسافرت آرامش بخشی داشتم I need something for sunburn. من معمولا هر روز او را در خیابان می بینم Did you skip breakfast this morning?
What kind of music do you like? I don’t smoke anymore. بهتره رزرو کنیم. (بیا رزرو کنیم) دو نفر رو دیدم که در خیابون دعوا میکردند I would like to introduce Albert.
Don’t spend more than 10$ on a gift. Let’s go shopping It’s not spacious enough.
چرا کتت را در نمی آوری؟ چرا کتت را در نمی آوری؟ How do I look? ترافیک زیادی هست (در این منطقه)
همه چیز خوب پیش میرود. Mobile I am awake, what time is it? I’m a freshman in college. It is very expensive. We’ll be there the day after tomorrow.
We are freshman in college and they aresophomores. Create اینقدر ننشین پای تلویزیون شاید سرمایی چیزی خوردی! Looking for one of our online dictionaries? I love to try new things.
کتابخانه مدرسه ما بالغ بر 50 هزار کتاب دارد Setswana One should pay his debts. اینقدر به من نگو چکار کنم، چه کار نکنم. (دستور نده)
He is retired. Do you have main door key? بفرمایید (داخل) نمیدونم این ترم چه کلاسهایی بگیرم
She majored in film. از نور مستقیم، رطوبت و از یخ زدگی محافظت شود. دو ساعت پیش داشتید چکار می کردید؟
اون اتوبوس ماست که داره میاد؟ او پریروز کتابهای زیادی فروخت. ممکن است اینجا بنشینم؟ اجازه دارم؟ EXP. Date = Expiry date نمره هام خیلی خوب نیستند. فقط تعداد کمی از دانشآموزان در درس فیزیک نمره کامل گرفتند.
تنهام بگذار (حوصله ندارم) مجبور بود دوباره از اول شروع کنه
https://media.wired.com/photos/592664fdf3e2356fd800919b/master/w_2400,c_limit/Donal-Trump-Mouth_TA_GettyImages-657288726.jpg

Learn English


Learn A Second Language


تولد پدرتون روز هفدهم دسامبر است(26 آذر) اون یک قطعه جواهر گرانبها در پارک پیدا کرد I enjoyed the lunch very much.
چقدر سخت است برای یادگیری زبان انگلیسی چگونه انگلیسی به عنوان یک زبان دوم تاثیر ارتباطات چرا یادگیری زبان انگلیسی برای کسب و کار

Legal | Sitemap

One comment

 • Earl Harrison

  یه چیز نظرم رو جلب کرد
  Do you eat at regular times during a day?
  آیا شماها دیشب در مسجد نبودید؟
  میخوای چکار کنی؟
  تا حالا شتر سوار شدی؟
  May I be excused?
  I’ve never been there.
  It was made in China, made in China.

Leave a Reply

Your email address will not be published.