باید زبان انگلیسی را یاد بگیرند

طبق معمول پره (بازم پره) من از پیاز متنفرم (بدم میآید) با کی داری صحبت میکنی وقتی آنها رفتند، هوا داشت تاریک میشد. ممکن است کمکم کنید؟
امیدوارم، بله فکر میکنم، نه گمان نمی کنم. بهترین چیز سفرت چی بود؟ I can’t afford to buy a car.
His son’s school’s name is Komeil. هیچ راه حلی برای این مشکل داری؟ You will get used to it little by little. فقط وقت دارم یه ساندویچ هولهولکی بلمبونم
We used to live in Shiraz. اشکالی نداره از تلفن استفاده کنیم؟ Take care
Your car is blocking my drive way. What kind of music do you like? من یک شاگر خارجی هستم
You have curly blond hair. حرف کسانی رو که میگن نمیتونی کاری رو شما دارید او را لوس می کنید. او راننده بی احتیاطی بود. او همیشه بی احتیاطانه رانندگی میکرد آنها ممکن است هفته آینده به اینجا بیایند.
Too much fat can be harmful. جدول رو کامل کنید Are these pictures of you when you were a kid?
مواظب باش نیاندازیش He was washing and cleaning his car from eight to ten.
من آستیگماتم. تو چطور؟ There is a great movie on TV tonight. چرا هروقت منتظر اتوبوسی اثری ازش نیست؟
One should try not to tell a lie. کتابخانه مدرسه ما بالغ بر 50 هزار کتاب دارد Legal Notice May I speak to Mr. X? It is very urgent. چشام قهوهایه، اما اون چشاش زاغه Try not to drop it.
این درست همان است که دنبالش می گشتم. خواهرم در بیمارستان به عنوان مدیر کار میکنه. How many times a day should I take it?
Spread some butter on the bread. Have you made any vacation plans?
یکی از دوستام همیشه موهاش درهم و برهمه چه میزان غذای چرب در روز مصرف میکنی؟
What’s a good time to visit Ahvaz? خیلی خستهام Other Languages Latvian هیچ غذایی در خانه نیست، What is your daily schedule?
جعبه را بازکن مسئلهای نیست (مشکلی نیست) به 110 زنگ بزن، عجله کن خواهش میکنم I’m looking for someone. (or something)
She found a valuable piece of jewelry in the park. سوئیچ ماشینم کجاست؟
Our history Who else has seen the movie? khadirz ما سال اول و آونها سال دوم کالجند
It’s very late! What is the population of Tehran? اونها در ژاپن ین استفاده میکنند آب و هوای اصفهان چه چوریه؟ عروسی مریم کجا بود؟ موهات وزوزی و بلونده حواست باشه کمربند را ببندی
http://www.altergyan.com/wp-content/uploads/2016/12/LEQ_FB_Cover-Tiny.jpg

Learn English


Learn A Second Language


هرچند وقت به چند وقت به مادر بزرگت سر میزدی؟ What do you think of horror films? I live next door. I’m your new neighbor. همین الان میآرمش
How often did you drop by your grandmother? I’m sorry I woke you. How high is Damavand?
How much should you usually tip? What was your father doing yesterday morning? میتونی یه کمی در مورد ایران برام بگی
We are freshman in college and they aresophomores. See what does that customer? سرمای اردبیل در زمستون چقدره؟
Did you wet your bed again? کجا گذاشتیش؟ شاید نباید دروغ میگفتم I think this food is spoiled. Get some medicine from the drugstore.
Flashcards She wears contact lenses. There is a lot of traffic. (in this area) اتاق به هم ریخته است
The teacher gave me an A on the test by mistake. Most married women now work outside the home. منزل بنده نبش خیابونه
شبها خوابم نمیبره He is a careful driver. He always drives carefully. Have a nice trip. میخواست دکتر بشه
Indonesian I’m looking for someone. (or something) Did you pass the math? I’m a freshman in college. It is very expensive. من جدا باید سیگار کشیدن رو کنار بذارم این همان چیزی است که میخواستم
ببخشید من اینو سفارش ندادم. مهم نیست We usually get up at 10 o’clock on Fridays. چند بار در روز باید آنرا بخورم؟ آنها خیلی زود به خانه برخواهند برگشت. یک مقدار پول پسانداز کرده ام.
اون در فیلمسازی تحصیل کرد You have ugly hairstyle. I’m looking for someone. (or something)
اون کیه اونجا که یک لیوان نوشیدنی دستشه؟ کایت سواری، ورزش خطرناکیه دوست داری کدوم آدم معروف رو ببینی؟ دستت درد نکنه! خیلی خوشمزه بود
The interview didn’t go well. نگران نباش _ همه چیز درست میشود
404 – File or directory not found. My class starts at 8. Do they drive on the left or the right? Weren’t they here on vacation last year?
The race begins in two minutes. اسمش یادت هست؟ اسم مدرسه پسرش کمیل است دنبال کسی می گردم (یا دنبال چیزی می گردم)
What’s the matter? You look tried. You’ve really changed! He is very nervous. It’s only two minutes’ walk. What is the code for Britain?
تا حالا غش کردی؟ You were a better employee, because you worked better. Where are my earrings? اسم فامیلیتو چطور تلفظ میکنی؟ من باید مطالعه کنم
When is your birthday, mom She was happy about this chance. مامان، میتونم برم بیرون؟
چگونه ما زبان انگلیسی را به راحتی می آموزیم چگونه انگلیسی را به عنوان زبان دوم صحبت کنید چگونه سریع زبان انگلیسی را یاد بگیریم

Legal | Sitemap
[otp_overlay]

One comment

  • Tom Emerson

    گرممه! یک چیز خنک داریم؟
    He was washing and cleaning his car from eight to ten.
    اهل کجای ایرانی؟

Leave a Reply

Your email address will not be published.